בטחונות סחורות

FIRSTINDEX מציעה מסלול עיקרי למסחר בסחורות:

מסחר בחוזי הפרשים על סחורות

מסחר בחוזי הפרשים על מגוון רחב של סחורות מבורסות העולם החשובות. מחירי הסחורות מחושבים בהתאם למחירי הספוט בבורסות הסחורות החשובות בעולם.

הביטחונות למסחר נקבעים על ידיי FIRSTINDEX לכל סחורה בנפרד בהתאם לבורסה בה היא נסחרת, מחיר הספוט, סטיית התקן ההיסטורית ודרישת הביטחונות של הבורסה בה נסחרת הסחורה.

ראה להלן עמדת הרשות לניירות ערך בנוגע למינוף

ביטחונות דרושים למסחר בסחורות:

Equivalent Underlying Quantity Margin Name in MT4 Quoted currency Market
CFD 1 = 100 barrels 1:20 BRENT USD Brent
CFD 1 = 100 barrels 1:20 WTI USD WTI
CFD 1 = 10 troy ounces 1:20 PLF5 USD Platinum Future
CFD 1 = 10 troy ounce 1:20 PAH5 USD Palladium Futures
CFD 1 = 1 Metric Ton 1:20 CCU4 USD US Cocoa Futures
CFD 1 = 10,000 LBS 1:20 CTZ4 USD US Cotton No. 2 Futures
  CFD 1 = 10 ounces 1:100 XAU/USD USD XAU/USD
 CFD 1 = 10 ounces 1:20 XAG/USD  

USD

XAG/USD